ALS ve Motor Nöron Hastalıkları Elektrofizyoloji Çalışma Grubu Daveti

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG ve EMG Derneği çatısı altında etkinlik gösteren ALS ve Motor Nöron Hastalıkları Elektrofizyoloji Çalışma Grubu periyodik toplantılar yapıp MNH elektrofizyolojisine yönelik çalışmalar planlamakta ve yürütmektedir. Halen 7 merkezin dahil olduğu çalışma grubu motor nöron hastalarında hem santral (TMS) hem periferik (EMG) elektrofizyolojik yöntemleri uygulayan merkezleri de çalışma grubuna davet etmektedir.

ALS ve Motor Nöron Hastalıkları Elektrofizyoloji Çalışma Grubu

İletişim için: bcengiz@gazi.edu.tr