EMG Yöntemleri, Münevver Gökyiğit

Periferik Sinirlerin Yaygın Etkilenmesi: PNP, MNM ,Feray Karaali Savrun

Spinal Önboynuz Hastalıklarında EMG,Tülin Tanrıdağ

Sinir Kökü Hastalıklarında Elektrofizyolojik Metodlar, Cengiz Tataroğlu

Kas Hastalıklarında EMG, Zeki Odabaşı

Fokal Nöropatilere Genel Yaklaşım, Vildan Yayla

Fokal nöropatiler :Alt Ekstremite, Fikret Bademkıran

Pleksus Hastalıklarında EMG, Kayıhan Uluç

Uyandırılmış Potansiyellerin Klinik Uygulamaları, Zeliha Matur