YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EEG MONİTORİZASYON RİTMİK PERİYODİK PATERNLER VE ÖNEMİ, EBRU ALTINDAĞ

YBÜ'DE EEG MONİTORİZASYONUNDAKİ BULGULARIN KANTİTATİF DEĞERLENDİRMESİ VE KLİNİK ÖNEMİ,NEŞE DERİCİOĞLU

GÖZ KAPAĞI MİYOKLONİSİ,GÖRKEM

YBÜ'DE SIRPID GÖRÜLME SIKLIĞI,NEŞE DERİCİOĞLU