rTMS in Parkinson’s Disease and Alzheimer’s Disease ,Irena Rektorova

Elektrofizyolojik Tanıda TMS ,Jale Yazıcı

Elektrofizyolojik Yöntemlerle Nöromodülasyon ,Burhanettin Uludağ

Controversial Compression-Entrapment- Neuropathies ,John Stewart

Demiyelinizan Nöropatilerin Elektrofizyolojik Tanısı ,Aysun Soysal

Herediter Demiyelinizan Nöropatiler - CMT ,Feza Deymeer

Olgularla Herediter Nöropatiler ,Gülay Nurlu

S14 - Spontan Esneme ve Spontan Yutma İlişkileri: Poligrafi ve Tüm Gece Uyku Çalışması

S17 - Dart Atma Hareketinin Video Analizi ve Harekette Serebellumun Rolü Üzerine Bir Çalışma

S18 - Zayıf Transkranial Doğru Akım Uyarısının (tDCS) İstemli Hareket Sırasında Kortikal Uyarılabilirlik ve Hareket Çıktısı Üzerine Etkisi

S19 - Kısa İntervalli İntrakortikal İnhibisyonun (SAI) Motor Plastisite Üzerine Etkisi

S20 - BDNF Met Aleli Taşıyıcılığının, Hedef Gözeten Atış Egzersizlerinin Oluşturduğu Duysal-Motor İntegrasyon Değişiklikleri Üzerine Etkisi Var Mıdır?

S21 - Multisistem Atrofi Hastalığı’nda Patolojik Kortikal Eksitabiltenin Düşük Frekanslı rTMS İle Modülasyonu: Maladaptif Hipotez

S23 - İnsanda Düşük Frekanslı Noksius Kutanöz Stimülasyonun Spinal Eksitabilite ve Nosiseptif H-Refleks İnhibisyonuna Etkisi

S24 - Sağlıklı ve İşitme Kaybı Olan Çocuklarda Somatosensoriyel İrkilme Refl eksi

S26 - Omurilik Yaralanmalarında İrkilme Yanıtları

S27 - ALS Beyinsapı Düzeyinde Uyarılabilirlik Değişiklikliğine Neden Olur Mu?

Çocukta EMG: TEMEL Kavramlar ,Nurten Uzun Adatepe

Çocukta EMG: Olgularla Değerlendirme ,Elif Kocasoy Orhan