Nöromüsküler Kavşağın Elektrofizyolojik İncelemesi-Ardısıra Uyarım, Necdet Karlı

Nöromüsküler Kavşağın Elektrofizyolojik İncelemesi-Tek Lif EMG, Mustafa Ertaş

Otonom Sinir Sisteminin Nörofi zyolojik Yöntemlerle İncelenmesi, Yaprak Seçil

Sinir İletim Çalışmalarına Sıcaklığın Etkisi, Özden Şener

Sensory Nerve Conduction: Reducing Noising and Artifacts, Sandjeev Nandedkar

Yutma İncelemesi Uygulaması, İbrahim Aydoğdu - Hilmi Uysal