Prof.Dr.Alev Leventoğlu
KNF EEG-EMG Deneği Ankara Şubesi

 

Ankara Şube Yönetim Kurulu:

 

Başkan: Prof. Dr. Alev LEVENTOĞLU

Sekreter: Dr. Güray KOÇ

Sayman: Dr. Fatma Gökçem YILDIZ SARIKAYA

Üye: Prof. Dr. Ayşe SERDAROĞLU

Üye: Doç. Dr. Ece ÜNLÜ AKYÜZ

 

Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Müfit Akyüz

Prof. Dr. Kubilay Varlı

Prof. Dr. Gülay Nurlu

Dr. Öğr. Üyesi Efdal Akkaya

Prof. Dr. Bülent Cengiz

Ankara Şube Denetim Kurulu:

Prof.Dr. Zeki ODABAŞI

Prof.Dr. Murat ZİNNUROĞLU

Doç.Dr. İrem YILDIRIM

 

Şube Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Zeki Gökçil

Prof. Dr. İrsel Tezer Firik

Dr. Tuğba Hirfanoğlu

 

Web Adresi: www.eegemgankara.org.tr