Korkut Yaltkaya XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu

“İnsan elini anlamak”

(Anatomisi, biyomekaniği, hastalıkları, nörofizyolojisi ve bilişsel yönleriyle ile insan elini anlamak)

Akdeniz Üniversitesi Kat 6 Mor Salon

 Antalya

18-20 Aralık 2020

10.00-10.30

Açılış ve Prof.Dr. Korkut Yaltkaya anısına konuşmalar

 

Oturum Başkanı ; Prof.Dr. Babür Dora

10.30-11.00

El nakli olguları ve Türkiye deneyimi

Prof.Dr. Ömer Özkan

11.00-11.30

İnsan elinin işlevsel biyomekaniği

Prof.Dr. Haluk Özcanlı

11.30-12.00

Elin gelişimini kontrol eden genetik mekanizmaları anlamak

Prof.Dr. Nurten Akarsu

12.00-13.30

Ara

 

Oturum Başkanı; Prof.Dr.Çiler Çelik Özenci

13.30-14.00

Elin embriyolojik gelişimi

Prof.Dr. Petek Korkusuz

14.00-14.30

Elin anatomik özellikleri

Doç.Dr. Umut Özsoy

14.30-15.00

Elin evrimi ve insan elini anlamak

Prof.Dr. Hilmi Uysal

15.00-15.30

Ara

 

Oturum Başkanı; Prof.Dr. Ebru Apaydın Doğan

15.30-16.00

Elin santral sinir sistemindeki temsilini anlamak; Brakial pleksus blokajı deneyimi

Doç.Dr. Nesil Çoşkunfırat

16.00-16.30

Elin santral sinir sistemindeki temsilini anlamak;FMR deneyimi

PhD.Müh. Ayhan Şavklıyılzdız

16.30-17.00

Elin santral sinir sistemindeki temsilini anlamak; TCCS deneyimi

İnt.Dr. Mehmet Berke Göztepe

17.00-17.30

El hareketlerini elektrofizyolojik olarak anlamak; yüzeyel çoklu elektrod incelemesi

PhD.Müh. Çağdaş Topçu

19 ARALIK CUMARTESİ

 

İNSAN ELİNİ ANLAMAK

Korkut Yaltkaya XV. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu

  ÖĞLEDEN ÖNCE
 

Oturum Başkanı; Prof.Dr.Ferah Kızılay

09.30-10.00

Elin fonksiyonlarını etkileyen santral sinir sistemi lezyonları ve apraksi                  

Doç.Dr. Ebru Barçın

10.00-10.30

Elin fonksiyonunu etkileyen nöromüsküler hastalıklar

Prof.Dr. Ferah Kızılay

10.30-11.00

Ara

 

Oturum Başkanı; Prof.Dr. Haluk Özcanlı

11.00-11.30

El cerrahı gözüyle insan eli ve hastalıkları

Prof.Dr. Nazım Karalezli

11.30-12.00

Karpal Tünel sendromu ve elin tuzak nöropatileri

Yrd.Araş. Dr. Ali Ünal

12.00-13.30

Ara

 

ÖĞLEDEN SONRA

 

Oturum Başkanı; DoçDr. Evrim Gülbetekin

13.30-14.00

El-yüz bağıntısını anlamak; Nörobilişsel yaklaşım

Doç.Dr. Evrim Gülbetekin

14.00-14.30

Elin sensori motor integrasyonu

Prof.Dr. Zeliha Matur

14.00-15.00

Ayna el fenomeni ve ellerin fonksiyonel uyumluluğu

Dr. Çilem Çarkı

15.00-15.30

Ara

 

Oturum Başkanı; Prof.Dr. Nilüfer Balcı

15.30-16.00

El nakli olgularında rehabilitasyon uygulamaları

Uzm Fizyoterapist Kadriye Tompak

16.00-16.30

Elin fonksiyonunu değerlendirme ve rehabilitasyonunda yeni yaklaşımlar

Prof.Dr.Ömer Çolak

16.30-17.00

Robotik eli anlamak

Altuğ Özışık

17.00-17.30

Ara 

 

Oturum Başkanı; Doç.Dr. Uğur Bilge

17.30-18.00

Dilin aracı olarak el: İşaret dili

Doç.Dr. Öğretim üyesi Nilay Kayhan

18.00-18.30

Felsefenin aracı olarak el: Praksis

Prof.Dr. Çetin Balanuye

(Duyurular - 23/11/2020)