33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Derneği Kongresi Sözel Bildiri Ödülleri;
 

EMG Sözel bildiri ödülleri;

Birinci; S-47

Otomatik eşik izleme yöntemiyle ALS hastalarında kortikal uyarılabilirlik çalışması
Bülent Cengiz, Reha Kuruoğlu.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı.

İkinci; S-20

ALS tanısında MUNE kullanımının kantitatif EMG ile karşılaştırılması
Rikke Sogaard Kristensen, Anna Bystrup Jacobsen, Hatice Tankişi.
Klinik Nörofizyoloji Bölümü, Aarhus Üniversitesi Hastanesi, Aarhus, Danimarka.

Üçüncü; S-48

Amiyotrofik Lateral Skleroz Hastalarında Transkraniyal Manyetik Stimulasyon ile kortikal eksitabilite
değişikliklerinin değerlendirilmesi.
Emel Oğuz Akarsu, Nermin Görkem Şirin, Hava Özlem Dede, Lale Mehdikhanova, Elif Kocasoy Orhan, Mehmet
Barış Baslo, Halil Atilla İdrisoğlu, Ali Emre Öğe.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı.

 

EEG Sözel bildiri ödülleri;

 

Birinci; S-47

Olağan dışı iktal yayılım paternlerinin dirençli semptomatik epilepsili hastalarda incelenmesi.
Nermin Görkem Şirin, Nersis Bebek, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit, Candan Gürses.
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

İkinci; S-20

Çocukluk Çağı Absans epilepsisisnde tedavi öncesi dönemde EEG özellikleri.
Emel Ur Özçelik, Özlem Çokar, Ayşin Dervent, Veysi Demirbilek.
Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği,
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı.

(Yayın Ödülü - 16/04/2017)