20-21 Aralık 2019

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok

Kat 6 Mor Salon

Antalya

20 Aralık 2019 Cuma

10.00-10.30 Açılış ve Prof.Dr. Korkut Yaltkaya anısına konuşmalar
  Oturum Başkanı ; Prof.Dr. Babür Dora
10.30-11.00 Nadir bir hastalıkla başa çıkma çabasındaki nadir bir insan-Dr. Alper Kaya
11.00-11.30 Dünya’da ALS’nin sıklığı ve epidemiyolojik özellikleri
Prof.Dr. Mehmet Aktekin
11.30-12.00 Antalya’da ALS sıklığı ve dağılım özellikleri
Doç.Dr. Mehtap Türkay
12.00-13.30 Öğle yemeği
 
Oturum Başkanı; Prof.Dr.Sibel Özkaynak
13.30-14.00 ALS-MNH nın klinik özellikleri, tanı ve ayırıcı tanıda diğer nadir hastalıklardan (Fabry ) ayrımı
Prof.Dr. Hilmi Uysal
14.00-14.30 ALS de ölçekler ve ALSFRS-R nin önemi
Prof.Dr. Füsun Toraman
14.30-15.00 ALS olgularının biyoinformatik açıdan değerlendirilmesi
Nesrin Çelik Gülay
15.00-15.30 Ara
Oturum Başkanı; Prof.Dr. Ebru Apaydın Doğan
15.30-16.00 ALS de metabolizmadaki değişimler ve beslenme sorununa yaklaşım
Prof.Dr. Kubilay Demirağ
16.00-16.30 ALS de disfajinin değerlendirilmesi
Uzm.Dr.Nazan Şimşek Erdem
16.30-17.00 ALS de PEG uygulamaları ve çözümler
Doç.Dr..İsmail Gömceli
17.00-17.30 Ara
 
Oturum Başkanı; Doç.Dr. Ebru Barçın
17.30-18.00 ALS de solunum tutulumu ve sorunlar/çözümler
Dr. Hülya Dirol
18.00-18.30 ALS de psikiyatrik sorunlar ve yaklaşım
Doç.Dr. Mehmet Eryılmaz
18.30-19.00 Yoğun bakımda ALS hasta izlemi
Prof.Dr. Murat Yılmaz

21 Aralık 2019 Cumartesi

 
Oturum Başkanı; Prof.Dr.Ferah Kızılay
09.00-09.30 ALS de MÜP değişiminin özellikleri ve tanıdaki yeri
Prof.Dr. Emre Öğe
09.30-10.00 ALS de fasikülasyonun değerlendirilmesi ve tanıya katkısı
Prof.Dr. Barış Baslo
10.00-10.30 ALS de üst motor tutulumunun elektrofizyolojik değerlendirilmesi
Prof.Dr. Bülent Cengiz
10.30-11.00 Ara
  Oturum Başkanı; Prof.Dr. Sibel Berker Kara üzüm
11.00-11.30 ALS hastalığının genetiğini anlamak
Prof.Dr. Nazlı Başak
11.30-12.00 Antalya’daki Ailesel ALS olguları
Prof.Dr. Sibel Berker Kuruüzüm
12.00-12.30 Antalya OnWebDual olgularının genetik özellikleri
Ms. Vildan Çiftçi
12.30-13.30 Öğle yemeği
  Oturum Başkanı; Dr.Öğr. Üyesi Ali Ünal
13.30-14.00 ALS hastalığında düzenleyici T hücrelerinin kaybının rolü ve olası mekanizması
Asef Moballegh
14.00-14.30 Sirkadiyen ritm ve ALS
Prof.Dr. Esra Magnumoğlu
14.30-15.00 Mast hücrelerinin motor nöron dejenerasyonundaki rolü
Doç. Dr. Yasemin Gürsu
15.00-15.30 Ara
  Oturum Başkanı; Doç.Dr. Yasemin Gömceli
15.30-16.00 ALS  tedavisinin neresindeyiz?
Doç.Dr. Aylin Yaman
16.00-16.30 ALS nin tedavisi ile ilgili ileri çalışmalar
Dr. Öğr. üyesi Devrim Dora
16.30-17.00 Palyatif tedavi yaklaşımı ve ALS
Dr. Hülya Kırca
17.00-17.30 ALS nin tanısında radyolojik gelişmeler
Dr. Öğr. üyesi Ali Ünal
17.30-18.00 Ara
18.00-18.30 Oturum Başkanı; Doç.Dr. Uğur Bilge
 

İnsanda felsefi dejenerasyonunun tedavisi
Prof.Dr. Çetin Balanuye

 

 

 

(Duyurular - 11/11/2019)