Vakalar ve Uygulamalarla EMG Kursu 26-28 Nisan 2019 tarihinde Altınyunus Otel- Çeşmede yapılacaktır.

Program

 

26-28 Nisan 2019

Altınyunus Otel- Çeşme

Saat Konu Konuşmacı
13.00-13.30 Açılış Burhanettin Uludağ
13.30-14.15 Rutin çalışılan sinirlerde motor ve duysal iletim teknikleri (Video) Kayıhan Uluç
14.15-15.15 Video orneklerle iğne elektromiyografisi İbrahim Aydoğdu
15.15-15.30 Kahve molası  
15.30-16.30 Proksimal sinir iletim teknikleri ve rutin refleks çalışmalar Barış Baslo
16.30-17.00 Lumbosakral pleksus lezyonlarında EMG ile lokalizasyon
belirleme
Zafer Çolakoğlu

27 Nisan 2019 Cumartesi

Saat Konu Konuşmacı
9.00-9.45 Motor nöron hastalıklarında erken ve geç dönem EMG Zafer Çolakoğlu
9.45-10.30 Alt ekstremite fokal nöropatiler ve elektrofizyolojik değerlendirme Fikret Bademkıran
10.30-10.50 Kahve molası  
10.50-11.25 Aksonal ve demiyelizan polinöropatilerde EMG protokolleri Çağrı Temuçin
11.25-12.00 Nöropatik Ağrı tedavisi Kayıhan Uluç
12.00-13.00 Yemek Molası  
13.00-13.40 Alt ve üst ekstremite radikülopati ve elektrofizyolojik değerlendirme Çağrı Temuçin
13.40-14.30 Brakial pleksus lezyonlarında EMG ile lokalizasyon belirleme Emre Öge
14.30-14.50 Kahve molası  
14.50-15.20 Üst ekstremite fokal nöropatilerinde EMG protokolleri Özden Şener
15.20-15.50 Miyopatilerde EMG ile tanı Fikret Bademkıran
15.50-16.15 Ardışık sinir uyarımı Barış Baslo
16.15-16.45 Tek Lif EMG Mustafa Ertaş
17.00-18.30 Bilimsel Kokteyl:
EMG’de zorluklar (Olgu Tartışmaları; Emre Öge, Özden
Şener)
Torasik çıkış sendromu ( Ayçin Yıldız Tabakoğlu)
Düşük Ayak, Avülsiyon ve pleksus etkilenmesi
( Zerin Özaydın Aksun)

Moderatör: Emre
Öge,
Özden Şener

Sunumlar:

Ayşen Ekinci
Ayçin Yıldız Tabakoğlu
Zerin Özaydın Aksun

28 Nisan 2019 Pazar

08:30-09:00 Akılcı İlaç Sunumu Dr Mehmet Beyli
İstasyon Uygulamalı Modüler eğitim Eğitmen
09:00-13:30 Sinir iletimi (Motor, duysal) Burhanettin Uludağ
Tarık Duksal
09:00-13:30 İğne EMG İbrahim Aydoğdu
09:00-13:30

H refleksi, F yanıtı ve Blink refleks – Tek lif EMG

Çağrı Temuçin –
Mustafa Ertaş
09:00-13:30 Ardışık uyarım – Sempatik deri yanıtları ve RR intevrali Ayşen Ekinci
Ayçin Yıldız Tabakoğlu
09:00-13:30 Hareket Bozukluğu Elektrofizyolojisi Mehmet Demirci

Konuşmacı Hekimler:

 1. Burhanettin Uludağ
 2. Kayıhan Uluç
 3. Fikret Bademkıran
 4. Barış Baslo
 5. Özden Şener
 6. Çağrı Temuçin
 7. Emre Öge
 8. Zafer Çolakoğlu
 9. Mustafa Ertaş
 10. Ayşen Ekinci
 11. Ayçin Yıldız Tabakoğlu
 12. İbrahim Aydoğdu
 13. Mehmet Demirci
 14. Tarık Duksal
 15. Zerin Özaydın Aksun
(Duyurular - 19/03/2019)