Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği’nin kuruluşundan itibaren “Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Trabzon şubesi” faaliyet göstermektedir. Dernek şubesinin 31 aktif üyesi bulunmaktadır. Profesör Dr Mehmet ÖZMENOĞLU uzun yıllar dernek şubesi başkanılığını yaptıktan sonra görevini Prof Dr Cavit BOZ’a devretmiştir. Kasım 2014 tarihinde yapılan son genel kurulda Prof Dr Cavit BOZ dernek şubesi başkanlığına yeniden seçilmiş olup halen bu görevine devam etmektedir. Doç Dr Sibel GAZİOĞLU ve Vildan ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK saymanlık ve başkan yardımcılığı görevlerini yapmaktadır.

Ana şubeye bağlı olarak Doğu Karadeniz bölgesindeki faaliyetler klinik nörofizyoloji ile ilgilenen nörologları kapsamaktadır.

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Trabzon şubesi KTÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde 2014 yılında kurulan “Klinik Nörofizyoloji” bilim dalı ile de yakın ilişkidedir.

KTÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 1982 tarihindeki kuruluşundan beri klinik nörofizyoloji alanında hasta hizmetlerinin yanında bilimsel araştırma ve eğitim alnında hizmetler vermektedir.

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet ÖZMENOĞLU, Prof. Dr. Sibel VELİOĞLU ve Prof. Dr. Cavit BOZ’un “Klinik Nörofizyoloji” yan dal uzmanlıkları bulunmaktadır.

2015 itibarı ile 1 yan dal uzmanlığı yapan nörolog bulunmaktadır.

 

Nörofizyoloji laboratuarı olanakları

 1. Rutin ve uyku EEG’si
  • 1 uyku EEG’si ve rutin EEG laboratuarı
  • 1 rutin EEG laboratuvarı
 2. Uzun süreli vide EEG-monitörizasyon ünitesi
 3. EMG ve EVOKED laboratuarı (Sinir ileti incelemeleri, iğne EMG, tek kas lifi EMG, uyarılmış potansiyeller, magnetik stimulasyon, sinir uyarılabilirlik testi)
  • 3 adet EMG/EVOKED cihazı
  • 1 Magnetik sitimulasyon cihazı
  • Sinir eksitabilite test ünitesi
 4. Uyku merkezi polisomnografi laboratuarı

 

Klinik Nörofizyoloji araştırma görevlisi ve yan dal eğitimi kapsamında aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

 1. Nörofizyoloji için elektrik, elektronik ve güvenlik
 2. Klinik nörofizyolojinin tememlleri, dalgalar ve artefaktlar
 3. Elektroensefalografinnin temel özellikleri
 4. Görsel analiz (EEG)
 5. Benign EEG değişiklikleri ve klinik anlamı tam belli olmayan EEG paternleri
 6. Aktivasyon metotları ve artefaktlar
 7. Yeni doğan ve çocuklarda elektroensefalografi
 8. Yetişkin elektroensefalografisi normal varyantlar
 9. Yetişkin elektroensefalografisi patolojiler
 10. Uyku elektroensefalografisi
 11. İntraoperatif Elektrokortikografi ve Monitörizasyon
 12. Uzun süreli videomnitörüzasyon
 13. İntrakraniyal elektroensefalografi
 14. Nöbet ve dikenlerin otomatik saptanması
 15. Kantitatif elektroensefalogragi
 16. Yoğun Bakımda uzun süreli EEG monitörizasyonu
 17. Hareket ve olaya ilişkin potansiyeller
 18. Sinir aksiyon potansiyelleri
 19. Beyinsapı uyarılmış potansiyelleri
 20. Görsel uyarılmış potansiyeller
 21. Somatosensoriyal uyarılmış potansiyeller
 22. Motor ve duyusal sinir ileti çalışmaları
 23. Ardı sıra sinir uyarım
 24. Tek kas lifi EMG incelemesi
 25. Motor uyarılmış potansiyeller
 26. H refleksi, F dalgası, sessiz periyod ve uzun latanslı refleksler
 27. İğne EMG incelemesi
 28. Otonom testler
 29. Uykunun nörofizyolojisi ve uyku bozuklukları

Klinik Nörofizyoloji ile ilgili uluslararası yayınlar

Gazioglu S, Boz C, Cakmak VA. Electrodiagnosis of carpal tunnel syndrome in patients with diabetic polyneuropathy. Clin Neurophysiol. 2011 Jul;122(7):1463-9.

Gazioglu S, Boz C. Ocular and cervical vestibular evoked myogenic potentials in multiple sclerosis patients. Clin Neurophysiol. 2012 Sep;123(9):1872-9.

Kiliç S, Gazioglu S, Serap Zengin K, Ulkü Dübüş H, Boz C. Cervical vestibular evoked myogenic potentials to air-conducted sound in early amyotrophic lateral sclerosis. Neurophysiol Clin. 2012 Apr;42(3):119-23.

Bektas, D; Gazioglu, S; Arslan, S; Cobanoglu, B; Boz, C; Caylan, R VEMP responses are not affected in non-insulin-dependent diabetes mellitus patients with or without polyneuropathy. ACTA OTO-LARYNGOLOGICA 128 (7):768-771 2008

Boz C, Ozmenoglu M, Alioglu Z, Velioglu S, Altunayoglu V, Gazioglu S. Local cold effect on the excitability recovery curve of the sympathetic skin response. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2004 Dec;44(8):497-501.

Boz C, Özmenoğlu M, G Aktoz, Velioglu S1, Z Alioglu Guillain-Barré syndrome during treatment with interferon alpha for hepatitis B J Clin Neurociences, 2004 Jun;11(5):523-5.

Aynaci FM, Sen Y, Boz C, Orhan F. Isolated hypoglossal nerve palsy in a child. Turk J Pediatr. 2004 Jan-Mar;46(1):101-3

Aynacı M, Çakır M, Yayla Ş, Boz C Benign acute childhood myositis. Medical Principles and PracticeJul-Aug;13(4):227-9, 2004.

Boz C, Kalay E, Sahin N, Velioglu S, Özmenoğlu M, Karagüzel A, Ocular Myasthenia Gravis associated with X-linked recessive spinal and bulbar muscular atrophy. J Clin Neuromuscular disorders 5(3), 115-116, 2004

Agelink M, Boz C, Ullrich H, Andrich J. Relationship between major depression and heart rate variability. Clinical consequences and implications for antidepressive treatment. Psychiatry Res. 2002 Dec 15; 113(1-2):139-49.

Şube Başkanı

Cavit BOZ       cboz@ktu.edu.tr ​

Tel.: 0462 377 10 37